Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Backtrack Problems

Design a backtracking algorithm for generating all bit strings of length n that do not have two consecutive 0s. Compute the complexity of the algorithm.
Solution


Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Độ phức tạp thuật toán

Tóm tắt lại:
- Big-O , Omega, Theta đều là $\lim n\to \infty$
- Big-O của $f(n)$ là $g(n)$ khi: $f(n)\le C. g(n)$
- Big-Omega của f(n) là g(n) khi: $f(n)\ge C. g(n)$
- Big-Theta của f(n) là g(n) khi: $C1 .g(n) \le f(n) \le C2. g(n)$
a) Với mọi số thực $x$ kí hiệu $\left \lfloor x \right \rfloor$ là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng $x$, chứng minh rằng $\left \lfloor n^2/3 \right \rfloor=\Theta (n^2),$ trong đó $n$ là số nguyên không âm.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Đề thi và lời giải VMO 2016

Ngày 1.

Thời gian làm bài : 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi thứ nhất:6/1/2016

Bài 1 (5 điểm). Giải hệ phương trình:$\left\{\begin{matrix}6x-y+z^2=3 & & & \\ x^2-y^2-2z=-1 & & & \\ 6x^2-3y^2-y-2z^2=0 & & & \end{matrix}\right.(x,y,z\in\mathbb{R})$

Bài 2 (5 điểm).

a)Cho dãy số $a(n)$ xác định bởi $a_{n}=\ln(2n^2+1)-\ln(n^2+n+1)$ với $n=1,2...$.Chứng minh chỉ có hữu hạn số $n$ sao cho $\left \{ a_{n} \right \}< \frac{1}{2}$

b)Cho dãy số $b(n)$ xác định bởi $b_{n}=\ln(2n^2+1)+\ln(n^2+n+1)$ với $n=1,2...$.Chứng minh tồn tại vô hạn số $n$ sao cho $\left \{ b_n \right \}<\frac{1}{2016}$

Bài 3 (5 điểm). Cho tam giác $ABC$ có $B,C$ cố định,$A$ thay đổi sao cho tam giác $ABC$ nhọn.Gọi $D$ là trung điểm của $BC$ và $E,F$ tương ứng là hình chiếu vuông góc của $D$ lên $AB,AC$

a)Gọi $O$ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$.$EF$ cắt $AO$ và $BC$ lần lượt tại $M$ và $N$.Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác $AMN$ đi qua điểm cố định

b)Các tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác $AEF$ tại $E,F$ cắt nhau tại $T$.Chứng minh $T$ thuộc đường thẳng cố định

Bài 4 (5 điểm). Người ta trồng hai loại cây khác nhau trên một miếng đất hình chữ nhật kích thước $m\times n$ ô vuông (mỗi ô trồng một cây).Một cách trồng được gọi là ấn tượng nếu như:

i)Số lượng cây được trồng của hai loại cây bằng nhau

ii)Số lượng chênh lệnh của hai loại cây trên mỗi hàng không nhỏ hơn một nửa số ô của hàng đó và số lượng chênh lệnh của hai loại cây trên mỗi cột không nhỏ hơn một nửa số ô của cột đó

a)Hãy chỉ ra cách trồng ấn tượng khi $m=n=2016$

b)Chứng minh nếu có một cách trồng ấn tượng thì cả $m$ và $n$ đều là bội của $4$

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Hỏi cần lấy mẫu với kích thước thích hợp bao nhiêu

Một khách sạn lớn muốn ước lượng tỷ lệ khách có nhu cầu nghỉ trọ nhiều hơn 1 ngày. Họ muốn có độ tin cậy 96% và sai số không quá 5%. Hỏi cần lấy mẫu với kích thước thích hợp bao nhiêu. Nếu chưa có bất kì thông tin nào về phép ước lượng này.
Giải

Không gian Metric và Topo đại cương.

Một số kiến thức mở đầu về Không gian Metric.(part 1)

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Bài tập phân phối đều

Giả sử xe bus A chỉ ghé trạm đón khách trong khoảng thời gian 7h đến 7h30 và thời điểm ghé là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều. Nếu bạn đến trạm lúc 7h5 thì xác suất bạn phải chờ bus A không quá 10 phút là bao nhiêu?

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Đề giải tích 1 năm học 2014-2015

Đề - đáp án giải tích 1 khoa  năm học 2014-2015


Lưu ý: Lời giải chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là đáp án chính thức !!!!

Bài 1 (3 đ) Tính các giới hạn
a) $$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$
b) $$\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{x\arctan x}{x^2+1}$$

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Cách dùng máy tính để giải toán thống kê

Cách dùng máy tính để giải toán thống kê


Máy tính casino FX-570ES
Máy tính casino FX-570ES
Các bạn có thể dùng máy tính bỏ túi FX – 570ES để thực hiện nhập dữ liệu bảng thống kê mẫu và tính toán như sau:
Lưu ý: Dấu “–>” chỉ bước tiếp theo phải thực hiện, dấu ‘=’ để nhận số liệu.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Mã Morse

Mã Morse


Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các kí tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các kí hiệu tường được gọi là "chấm" và "gạch" hay "dot" và "dash" trong tiếng Anh.
Copyright © 2012 -